In de eerste sessie wordt er samen met u en uw kind of jongere het probleem in kaart gebracht.
De therapeut maakt een voorlopig profiel van uw kind waarin o.a. het gedrag, het talent en de leerstijl in kaart worden gebracht.
Als u uw kind hierin ook herkent wordt een mogelijke therapierichting samen met u en het kind besproken.

Eventuele diagnoses van het kind zoals ADHD of ASS worden als vertrekpunt gebruikt. Centraal staat hoe het kind met deze diagnose weer in balans kan komen.